Dit hebben we samen bereikt in 2019!

Dit hebben we samen bereikt in 2019!

De twee projecten waar Rainforest Projects mee samenwerkt, Sumatran Orangutan Society (SOS) en Mpingo Conservation & Development Initiative (MCDI), hebben in 2019 weer hard gewerkt. Ze hebben met de steun van Beautiful Cups en onze afnemers mooie resultaten bereikt, waar we heel trots op zijn. Bekijk hier wat ze allemaal gedaan hebben!

Mpingo Conservation & Development Initiative (MCDI), Tanzania

Met dank aan Beautiful Cups en hun andere supporters, zijn dit een paar van MCDI’s mooiste resultaten.

Bomen geplant

MCDI heeft in 2019 gemeenschappen geholpen zaailingen te planten. Er zijn zo’n 25.000 inheemse bomen geplant. Hiermee wordt 225 hectare aangetast woud hersteld. Er lage extra nadruk op het planten van Erythrina schliebenii, die lokaal Mnungunungu genoemd wordt. Deze boomsoort komt van oorsprong voor in Zuid-Oost Tanzania. De boomsoort scheen uitgestorven te zijn, tot er in Mchakama’s Village Land Forest Reserve in 2012 een paar exemplaren gevonden werden. Er zijn in 2019 zo’n 18.000 Mnungunungu’s geplant, om de terugkomst van deze bedreigde soort te helpen. Verder zijn er 7.000 Mpingo’s (Dalbergia melanoxylon) geplant; een kostbare houtsoort. Verder zijn er nog diverse boomsoorten geplant, waaronder fruitbomen en bomen die om hun schaduw gewaardeerd worden.

Duurzame houtkap

In 2019 heeft MCDI 22 gemeenschappen gesteund, waarvan 15 FSC-gecertificeerd. De bewoners hiervan hebben bijna 900 kubieke meters hout duurzaam kunnen oogsten. De opbrengt daarvan, 95.827 USD, wordt door de gemeenschappen geïnvesteerd in bosmanagement, aanplanten van nieuwe bomen, de ontwikkeling van duurzame kaptechnieken en het oprichten van scholen en zorgvoorzieningen.

Ondersteuning van inheemse gemeenschappen

Het succes van de ‘bottom-up’ aanpak voor natuurbehoud van MCDI werpt vruchten af. MCDI heeft dit jaar vier verzoeken ontvangen van gemeenschappen  die zich bij het programma willen aansluiten. Deze lokale bewoners raken steeds meer betrokken bij het bestrijden van bosbranden, planten van bomen, het monitoren van de gezondheid van bomen en het woud, en het ontwikkelen van natuurvriendelijke banen, zoals het houden van bijen.

Ontwikkelingsprojecten gefinancierd door de inkomsten uit duurzame houtwinning zijn onder andere een nieuw village office in Ngea, nieuwe en verbeterde watervoorzieningen in Ngea, een nieuw schoollokaal en een lerarenaccommodatie bij Liwit’s Primary School, een zonnepaneel voor Mchakama’s dorpsapotheek en toiletvoorzieningen bij Mchakama’s Primary School. Verder zijn er in de dorpen Ngapa, Machemba, Sautimoja en Mindu, in het Tundurudistrict, eerste hulpkits verspreid. Een deel van de dorpelingen heeft al eerste hulptraining gekregen.

Natuurbehoud

In het afgelopen jaar is het natuurmonitoringsprogramma voor beheerde bosgebieden flink gegroeid. De bewoners van de aangesloten dorpen patrouilleren regelmatig door de bossen om de dieren en natuur te observeren. Dit jaar is men begonnen met regelmatig verzamelen en documenteren van data van deze patrouilles. Ook zijn er door bewegingssensor geactiveerde camera’s aangebracht, om patronen in de dierenpopulatie waar te nemen en nachtdieren te observeren. Zo hebben we geleerd dat olifanten, luipaarden, nijlpaarden en buffels de buren zijn van de dorpen waar MCDI mee werkt.

Al deze resultaten tonen aan hoe MCDI werkt op verschillende fronten, om de natuur te behouden en een beter leven te creëren voor mens én dier. Dit was nooit mogelijk geweest zonder de steun van al onze partners – dank jullie!

 

Sumatran Orangutan Society (SOS), Sumatra

Met de hulp van Beautiful Cups en al onze partners, is dit een greep uit de resultaten van SOS in 2019.

Bescherming van Orang-oetans

De Human Orangutan Conflict Response Unit (HOCRU) teams hebben het druk gehad. Er zijn nu drie teams, die Noord Sumatra, Aceh en Batang Toru beslaan. Zij hebben 27 orang-oetans gered en herplaatst, waaronder twee Tapanuli-orang-oetans. Ze voeren structureel observaties uit van de natuur en de dierenpopulatie. Ook staan ze in nauw contact met de plaatselijke bevolking. Zo helpen ze mensen om goed samen te leven met de orang-oetans.

Bossen herstellen

Sumatra’s regenwoud is van vitaal belang voor orang-oetans, de mens en het klimaat. SOS en haar partners werkten hard om de bossen te beschermen en herstellen, zo ook in 2019. De mensen van het Orangutan Information Centre (OIC) heeft 942.000 bomen geplant. Zo herstellen ze de beschadigde natuur van voormalige plantages en illegaal ontboste gebieden. Op termijn kan hierdoor ook de dierenpopulatie weer herstellen.

Een andere manier om Sumatra’s bossen  te beschermen, is door het voorkomen illegale houtkap. OIC’s patrouilles hebben 495 km van het Leuser ecosystem bezocht. Ze hebben illegale activiteiten zoals houtkap en stropen gemeld bij de lokale autoriteiten. Door de noodzaak aan te tonen, komt er meer bescherming voor kwetsbare gebieden. En komt er meer communicatie op gang met omwonenden die het programma steunen.

Mensen helpen

100 boeren die rond het Leuser Ecosystem wonen, hebben in 2019 geleerd hoe de met duurzame methoden meer oogst kunnen behalen, zonder meer land van het woud te ontginnen. Daarbij zijn 50 boeren uit de Aceh-province getraind. Zij oogsten hars en hebben nu geleerd om die duurzaam te oogsten. De Lucy Wisdom School staat steeds sterker. Het aantal kinderen dat de school bezoekt is verdubbeld en er staan er nog meer op de wachtlijst. Een nieuwe partner van SOS, Nature for Change, werkt met de omwoners van het Leuser park om de oogst van hun fruitbomen te optimaliseren. En OIC creëert banen voor plaatselijke bewoonsters, door van bananenbladeren natuurvriendelijke zakken te maken voor de zaailingen in plaats van de plastic zakken die voorheen gebruikt werden.