Project Category: Suriname

Mangrove herstelproject
Project

Mangrove herstelproject

Het kustgebied van Suriname is uitgestrekt en laaggelegen. Bekend is dat met gebied zeer kwetsbaar is voor de zeespiegelstijging in de komende decennia, als gevolg van de klimaatveranderingen. In het gebied Weg naar Zee in het district Wanica, Suriname, dat bekendstaat als de “moestuin” van Paramaribo, zijn door menselijk ingrijpen mangrovegebieden veranderd in landbouwgrond, visvijvers...