Bomenplant op Landgoed De Meuleman in Lutte (Overijssel, NL)

Dit landgoed wordt beheerd door StukjeNatuur in samenwerking met de eigenaren. Het bestaat uit meer dan 300 hectares bossen, cultuurgronden en heidevelden. Het Landgoed ligt aan de oevers van de Dinkel, een riviertje dat zich door het landschap slingert. Mede daardoor heeft het gebied een mooi afwisselend landschap. Rijk aan natuur, cultuur en geologische verrassingen. Niet voor niets wordt dit gedeelte ook wel de schatkamer van Twente genoemd. En om dit zo te houden gaan we op open plekken in het bos, ontstaan door het wegvallen van zieke naaldbomen, nieuwe klimaatbestendige bomen planten. Dit doen we met soorten als esdoorn, wintereik en boomhazelaar. In andere delen van Meuleman doen we dit door tijdelijke hekken te plaatsen tegen de vraat van reeën. Hierdoor krijgen zaden van de huidige bomen de kans uit te groeien tot volwaardige bomen en het bos te versterken.