Bomenplant in Het Feithenhof (Gelderland)

Aan de noordoostkant van de Veluwe bij Gortel ligt het bos- en natuurgebied Het Feithenhof. Het is een mooi voorbeeld van de bossen die voorkomen op deze hoger gelegen zandgronden. De afwisseling van bossen met meer open heidevelden maakt het gebeid erg geliefd voor fietsers en wandelaars.

Het Feithenhof wordt beheerd door StukjeNatuur, in samenwerking met de eigenaren. Samen planten ze nieuwe, klimaatbestendige bomen op de open plekken die in het bos zijn ontstaan door het wegvallen van zieke naaldbomen. Dit doen ze met soorten als esdoorn, wintereik en douglas. Hierbij moeten ze ervoor zorgen dat de jonge aanplant niet wordt opgegeten door herten en reeën. Daarom krijgt alle jonge aanplant tijdelijk extra bescherming tegen vraat zodat de bomen kunnen uitgroeien tot een mooi klimaatrobuust bos.