Bomenplant in natuurgebied Cleefswit (Noord-Brabant)

Dit bijzondere natuurgebied ligt in Gemert en bestaat uit 145 hectare bos en cultuurgronden die beheerd worden door StukjeNatuur in samenwerking met de eigenaren. De bossen bestaan uit een afwisseling van loof- en naaldbossen. Cleefswit is een vroeg voorbeeld van grootscheepse ontginningen van woeste gronden. Op de hogere zandduinen zijn bij die ontginningen bossen aangelegd en in de vochtigere dalen cultuurgronden. Het gebied ligt voor een deel in het Natuurnetwerk Nederland.

In Cleefswit richt StukjeNatuur zich onder andere op natuurlijke verjonging door zaailingen van bestaande bomen te beschermen tegen vraat van reeën. Daarnaast verbeteren ze de bodem door boomsoorten te planten zoals winterlinde, ratelpopulier en veldesdoorn. Deze bomen hebben met hun goed afbreekbare bladeren een positief effect op de strooisellaag van het bos. Verder is in Cleefswit aandacht voor voedsel en worden bomen geplant als wilde appel, tamme kastanje en hybride walnoot.