Mangrove herstelproject

Mangrove herstelproject

Het kustgebied van Suriname is uitgestrekt en laaggelegen. Bekend is dat met gebied zeer kwetsbaar is voor de zeespiegelstijging in de komende decennia, als gevolg van de klimaatveranderingen. In het gebied Weg naar Zee in het district Wanica, Suriname, dat bekendstaat als de “moestuin” van Paramaribo, zijn door menselijk ingrijpen mangrovegebieden veranderd in landbouwgrond, visvijvers en nederzettingen. Door het verlies van de mangroven, is de kust vatbaar geworden voor overstromingen en erosie. In één jaar ging tot 27 meter land verloren! Wat leidt tot verplaatsing van lokale bewoners en verlies van levensonderhoud. De lokale bevolking van meer dan 3.000 mensen en haar visserijen, boerderijen en belangrijke religieuze en culturele locaties lopen het risico van frequente overstromingen en landdegradatie. Voorafgaand aan de start van dit Building With Nature-project in 2015 waren er geen maatregelen om dit gebied te beschermen.

Conservation International Suriname ondersteunde Professor Naipal (Anton de Kom Universiteit van Suriname) bij zijn Building With Nature Project op Weg naar Zee. Dit is momenteel de meest bedreigde gemeenschap door zeespiegelstijging in heel Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. Er worden houten, waterdoordringbare dammen gebouwd om sediment op te vangen en mangroven te herplanten. Dit project is een mooi voorbeeld van klimaatadaptatie. Building with Nature is een techniek die door Wetlands International in Indonesië is geïntroduceerd en met succes is geïmplementeerd.

Conservation International Suriname en de Anton de Kom Universiteit van Suriname zijn van plan om nog 12 Sediment Trapping Units te bouwen aan de kust van Weg naar Zee, met als uiteindelijk doel landdegradatie te stoppen met behulp van op ecosystemen gebaseerde adaptatietechnieken. Door middel van capaciteitsopbouw en publiek bewustzijn zullen de gemeenschappen van Weg naar Zee en de omliggende gebieden leren over het herstel en onderhoud van mangroven, en de voordelen die de menselijke bevolking ontleent aan deze projecten voor het herstel van ecosystemen. Er wordt ook wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd, met als doel het begrip van de biofysische en sociaal-economische omstandigheden van het veranderende kustlandschap te verbeteren en onderzoeksproducten te ontwikkelen om toekomstige op de natuur gebaseerde adaptatie-initiatieven te informeren.