Waarom RFP

Het Rainforest staat wereldwijd enorm onder druk, grote gebieden Rainforest worden gekapt. Dit brengt grote schade toe aan het wildlife. Dat het ook óns aangaat, merken we aan het klimaat. Het ontbossen heeft grote gevolgen voor ons en de volgende generatie.

We dragen bij aan het herstel van het Rainforest nieuwe bomen aan te planten op Sumatra en in Tanzania en Suriname. De lokale hulp en inzet van de bevolking is hier een essentieel onderdeel van. De gezondheid en welvaart van de bewoners van Sumatra, Tanzania en Suriname zijn onlosmakelijk verbonden met het lot van de bossen. Onze aanpak is om nauw samen te werken met lokale gemeenschappen om bewustzijn en een duurzame levensbeschouwing te ontwikkelen. We bieden een echt alternatief voor de vernietiging van bossen voor kortlopende winst. We betrekken hen bij educatieve programma’s over hoe verantwoord om te gaan met het Rainforest zonder het beschadigen van nature en Wildlife.

We dragen bij aan verschillende projecten die als doel hebben het Rainforest te behouden en de lokale gemeenschappen te helpen om de habitat van de orang-oetans, luiaards,  zeeschildpadden, en ander wildlife te herstellen en te beschermen.

Het Rainforest levert een grote bijdrage aan de globale vermindering van het CO2-probleem en zijn de longen van de aarde. Het Rainforest heeft ons nodig net zoals wij het Rainforest nodig hebben. Help ons het te behouden voor de volgende generaties, uw kinderen, uw kleinkinderen.

Maar ook dichter bij huis heeft de natuur onze aandacht nodig. Sinds 2013 is in Nederland veel bos verdwenen, elke dag een oppervlakte zo groot als 5 flinke voetbalvelden. Daarnaast hebben veel bestaande bomen het zwaar vanwege de alsmaar droger wordende zomers. Daarom steunen met ingang van 2021 ook Nederlandse bossen. Dit doen we samen met onze nieuwste partner StukjeNatuur. Zij werken samen met de eigenaren van natuurgebieden om bomen te planten. Dat gebeurt niet zomaar. Ze kijken bijvoorbeeld naar welke boomsoorten klimaatbestendig zijn en de tand des tijds kunnen doorstaan.

Earth needs the Rainforest just like us, this NASA movie makes it all clear: