Waarom RFP

Het Rainforest staat wereldwijd enorm onder druk, grote gebieden Rainforest worden gekapt. Dit brengt grote schade toe aan het wildlife.

Dat het ons wel degelijk aangaat merken we aan het klimaat; het ontbossen heeft grote gevolgen voor ons en de volgende generatie.

We dragen bij aan het herstel van het rainforest op Sumatra en Tanzania door nieuwe bomen aan te planten. Inmiddels zijn er meer dan 1,7 miljoen bomen geplant door SOS. De lokale hulp en inzet van de bevolking is hier een belangrijk onderdeel van. De gezondheid en welvaart van de mensen van Sumatra en Tanzania zijn onlosmakelijk verbonden met het lot van de bossen. Onze aanpak is om nauw samen te werken met lokale gemeenschappen om bewustzijn en duurzame levensbeschouwing te ontwikkelen. We bieden een echt alternatief voor de vernietiging van bossen voor kortlopende winst. We betrekken hen bij educatieve programma’s over hoe verantwoord om te gaan met het Rainforest zonder het beschadigen van nature en Wildlife.

We participeren in verschillende projecten die bijdragen aan het behoud van het Rainforest en de ondersteuning van de locale gemeenschappen om de habitat van de orang-oetan en ander wildlife te herstellen en te beschermen.

Het Rainforest levert een grote bijdrage aan de globale vermindering van het Co2 probleem en zijn de longen van de aarde.

Het Rainforest heeft ons nodig net zoals wij het Rainforest nodig hebben. Help ons het te behouden voor de volgende generaties, uw kinderen, uw kleinkinderen.

Earth needs the Rainforest just like us, this NASA movie makes it all clear: