Ambassadeurs

Onze ambassadeurs

Deze mensen maken zich samen hard voor het regenwoud. Samen willen we een verschil maken en bewustwording creëren. Bewustzijn van waar onze spullen vandaan komen, hoe kunnen we in ons bestaan een positieve impact maken op de wereld, hoe kunnen we voorkomen onze Aarde uit te putten? Ga het gesprek met ons aan.

Robert Verwater

Robert Verwater

Secretaris, Ambassadeur

Gedurende mijn carrière in de zakelijke dienstverlening als werkgever en adviseur, heb ik geleerd verantwoordelijkheid te nemen. Als bestuurder van Rainforest Project wil ik daarom mijn steentje bijdragen. Als verbinder wil ik bewuste (en nog minder bewuste) ondernemers enthousiasmeren voor onze projecten. Om een leefbare planeet te behouden en een gezonde aarde door te geven aan de volgende generaties.
Waarom Regenwoud? In een regenwoud functioneert een zeer efficiënt samenspel van dieren en planten. Een ongekende rijkdom van fauna en flora. En door de bijdrage aan de zuurstofproductie zijn het als het ware de longen van de Aarde. Lucht is leven.
Per dag verdwijnen duizenden hectares regenwoud. We dienen daar bewuster mee om te gaan. Dat is mijn missie.

Marlies Verkuijlen

Marlies Verkuijlen

Bestuurslid, Ambassadeur

Als bestuurder in het primair onderwijs ben ik mij iedere dag bewust van duurzame keuzes in het belang van onze kinderen. We hebben onze aarde in bruikleen, het is onze verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de aarde, de dieren, planten en mensen die er leven. Ik draag Rainforest Projects een warm hart toe en zet mij graag in voor deze organisatie.

Mano Radema

Mano Radema

Ambassadeur

Zonder lucht geen leven. De bomen zijn de longen van de aarde. Als je goed naar bomen kijkt dan lijken ze op longen. Gespiegeld. In de lucht met hun bladeren en geworteld in de grond. De cirkel van het leven. Dat is voor mij de kern. Onze aarde leefbaar houden voor onze kinderen en hun kinderen.

Tjalling van Looy

Tjalling van Looy

Ambassadeur

Op dit moment gebruiken wij meer grondstoffen dan de aarde kan aanmaken. We leven in een wereld vol mogelijkheden en wil dit ook graag meegeven aan volgende generaties. Als MVO business development manager ben ik dagelijks bezig met duurzaamheid, en daarin kom ik dagelijks mensen tegen die niet beseffen, als wij ons gedrag niet aanpassen wij op een eindige planeet leven. Voor mij is niet de vraag wanneer begin ik met duurzaamheid, maar wat kan ik nu doen? Daarom verbind ik mij graag als ambassadeur aan Rainforestprojects. Plastic soep is een ramp, maar de klimaatverandering is levensbedreigend en met het werk welke Rainforestprojects verricht op Sumatra en in Tanzania maken wij stappen om daadwerkelijk iets tegen klimaatverandering te kunnen doen en daarmee toekomstige generaties ook een wereld vol mogelijkheden te gunnen.

Ruud van der Voort

Ruud van der Voort

Ambassadeur

Ongeveer 6 jaar geleden leerde ik Robert kennen op de sportschool. We raakten bevriend en spraken regelmatig over zijn missie om via Rainforest Projects een bijdrage te leveren aan het verbeteren van onze gezamenlijke leefomgeving. Ik ben onder de indruk hoe hij, samen met zijn team, met bevlogenheid en creativiteit vanuit een relatief eenvoudig idee – hergebruik van bekers – mensen en organisaties inspireert en stapje voor stapje zijn doelen weet te realiseren.
Nieuwe bomen worden geplant in zowel Sumatra als Tanzania. Dat is een concrete bijdrage die nog niet voldoende is maar wel een begin. Verandering begint bij bewustzijn, beginnen en dan vooral doorzetten. Rainforest Projects gaat door …!

Els Nelis

Els Nelis

Ambassadeur

Ik houd van de natuur als omgeving om tot rust te komen en voor de kinderen om in te spelen. Maar de manier hoe er nu met onze wereld wordt omgegaan vind ik vreselijk. Berichten over nieuwe uitgestorven diersoorten doen me elke keer zeer. Ik wil graag doen wat ik kan om mensen te helpen op een duurzame manier met de wereld samen te leven. Hopelijk kunnen we zo de natuur voor onze kinderen bewaren, met alle prachtige bomen, planten en dieren die daarbij horen.

Harriet Roggeveen

Harriet Roggeveen

Bestuurslid, Ambassadeur

Het regenwoud bij uitstek laat ons zien waartoe de natuur met zijn prachtige uitbundige diversiteit in staat is. Bron van zuurstof en medicinale planten, opslag van koolzuurgas, vasthouden van water.
Als kinderarts in een medisch humanitaire organisatie zie ik dagelijks de gevolgen van gebrek aan zuurstof en water en intolerantie t.a.v. diversiteit bij de mensen. Het is mij een eer op te komen voor het behoud van het regenwoud.

Yorick Chaudron

Yorick Chaudron

Ambassadeur

Afgelopen jaren heb ik het geluk gehad om het regenwoud van dichtbij te mogen zien. Het zijn reizen die op zo veel verschillende manieren een indruk achterlaten. Het zijn fantastisch mooie plekken en o zo belangrijk voor de aarde. Diversiteit en het behoud hiervan is top prioriteit. De lokale organisaties en de mensen die elke dag werken voor het behoud van het regenwoud draag ik een warm hart toe. Daarom ben ik ambassadeur van Rainforest Projects.

Dick Elzinga

Dick Elzinga

Ambassadeur

We zijn het aan onze kinderen en kleinkinderen verplicht onze aarde in goede staat te houden. Daarom steun ik van harte Rainforest Projects.

Gino Keij

Gino Keij

Ambassadeur

Het regenwoud is zo iets essentieels dat mogen we niet stuk laten gaan door mensen die uit winstbejag deze bossen plat zagen.

Yvonne Nijhuis

Yvonne Nijhuis

Ambassadeur

Regenwouden, bomen überhaupt, zijn magisch, en geven mij rust en energie.
Voor de wereld zijn ze essentieel. Volgens mij de belangrijkste bronnen voor CO2-reductie.

Jelske Verkuijlen

Jelske Verkuijlen

Ambassadeur

De klimaatverandering is een groot en vaak onderschat probleem. De aarde warmt op en als we op deze manier doorgaan maken we haar kapot. Het is belangrijk dat we onze energie gaan halen uit onuitputtelijke bronnen zoals de zon en de wind. Alle CO2 die we al hebben uitgestoten moet weer worden afgebroken, en daar hebben we bomen voor nodig. Als 21 jarige studente uit Delft ben ik me erg bewust van de klimaatverandering en draag ik graag bij aan de bewustwording onder onze generatie.

Francesca Capochiani

Francesca Capochiani

I focus on Technology and I've always traveled a lot paying attention to innovative solutions able to protect the environment, that's why I’ve had the opportunity in my life to admire beautiful smart working cities. It is for all to see, that nowaday climatic change and global warning let us reflect about the role of technological innovation in self-propelled growth processes. That’s why, creating new ideas is expensive, but comes from optimizing activities.
I believe that AI and Machine Learning represent important innovative solutions for the protection of climate change.
It is important for me to discover, analyze and help to provide tools to analyze public opinion trends regarding climate change: not to give up with the impossibility of dealing with problems much bigger than us.
I'm here to represent technology as a positive and non-destructive source in the climate environment. It is our duty to go hand in hand and alongside and protect it: for us and future generations.

Marije Bakker

Marije Bakker

Ambassadeur

Het regenwoud is magisch EN essentieel: voor al het leven wat erin leeft, maar ook voor dat erbuiten! De CO2-opname en O2-afgifte, dat weten we... Maar ook voor de intercontinentale luchtstromen, de biodiversiteit en nog veel meer, ook veel van wat we nu nog niet weten. De helft van alle oorspronkelijke bossen is al gekapt, velen van deze bomen waren al honderden jaren oud, zo zonde! De vraag is of dat ooit terug zal komen... We kunnen (en moeten) nieuwe bomen planten, maar het behoud van dat wat we hebben dat is minstens net zo'n belangrijke weg. Ik vind dat wij NU onze verantwoordelijkheid moeten nemen, voor de wereld om ons heen en de generaties na ons. Ik doe dat in mijn werk door duurzaamheid een integraal onderdeel te laten zijn van de bedrijfsvoering. Initiatieven als deze juich ik erg toe en wil ik me graag aan verbinden.

Wil je ook ambassadeur voor Rainforest Projects worden?