Bestuur

Stichting Rainforest Projects

De stichting is opgericht in februari 2016. We willen meehelpen de Global Goals van de Verenigde Naties te realiseren. Dit doen we door fondsen te genereren ten behoeve van het behoud en de bescherming van bossen en het tropische regenwoud en de opvang van orang-oetans. Alle bestuursleden zijn op vrijwillige basis verbonden aan stichting Rainforest Projects.

Harriet Roggeveen

Harriet Roggeveen

Bestuurslid, Ambassadeur

Het regenwoud bij uitstek laat ons zien waartoe de natuur met zijn prachtige uitbundige diversiteit in staat is. Bron van zuurstof en medicinale planten, opslag van koolzuurgas, vasthouden van water.
Als kinderarts in een medisch humanitaire organisatie zie ik dagelijks de gevolgen van gebrek aan zuurstof en water en intolerantie t.a.v. diversiteit bij de mensen. Het is mij een eer op te komen voor het behoud van het regenwoud.

Marlies Verkuijlen

Marlies Verkuijlen

Bestuurslid, Ambassadeur

Als bestuurder in het primair onderwijs ben ik mij iedere dag bewust van duurzame keuzes in het belang van onze kinderen. We hebben onze aarde in bruikleen, het is onze verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de aarde, de dieren, planten en mensen die er leven. Ik draag Rainforest Projects een warm hart toe en zet mij graag in voor deze organisatie.

Michael Roggeveen

Michael Roggeveen

Penningmeester

Vanuit mijn financiële achtergrond ben ik gewend om te kijken naar harde cijfers en feiten. Als ik dat dan projecteer naar hoe wij met onze natuurlijke hulpbronnen omgaan dan is dat niet echt positief. Langzamerhand putten wij onze aarde uit met alle gevolgen van dien. In plaats van te praten is het nu meer de tijd van doen. Daarom heb ik het initiatief van Rainforest Projects omarmd.
Als bestuurslid kan ik bijdragen aan verandering, maar vooral ook laten zien dat we daadwerkelijk iets terugdoen voor onze aarde door middel van onze projecten. In de hoop dat ons voorbeeld omarmd wordt en we daarmee nog meer succesvolle projecten kunnen neerzetten.

Robert Verwater

Robert Verwater

Secretaris, Ambassadeur

Gedurende mijn carrière in de zakelijke dienstverlening als werkgever en adviseur, heb ik geleerd verantwoordelijkheid te nemen. Als bestuurder van Rainforest Project wil ik daarom mijn steentje bijdragen. Als verbinder wil ik bewuste (en nog minder bewuste) ondernemers enthousiasmeren voor onze projecten. Om een leefbare planeet te behouden en een gezonde aarde door te geven aan de volgende generaties.
Waarom Regenwoud? In een regenwoud functioneert een zeer efficiënt samenspel van dieren en planten. Een ongekende rijkdom van fauna en flora. En door de bijdrage aan de zuurstofproductie zijn het als het ware de longen van de Aarde. Lucht is leven.
Per dag verdwijnen duizenden hectares regenwoud. We dienen daar bewuster mee om te gaan. Dat is mijn missie.

Robert Wolff

Robert Wolff

Voorzitter

We zijn het regenwoud veel dank verschuldigd. En in plaats van dankbaar te zijn en de wouden respectvol te behandelen, lijden ze onder illegale houtkap, palmolie en landbouw. Dat kunnen en mogen we niet laten gebeuren. Daarom heb ik met Beautiful Cups het initiatief genomen om Rainforest Projects op te zetten. Ik wil graag bijdragen aan het behoud van onze kostbare natuur. Alle hulp daarbij is van harte welkom.