Onze aanpak

Om de doelstelling te bereiken, werken we inmiddels samen met drie operationele, plaatselijke partners.

Deze projecten zijn opgestart in samenwerking met FSC, zodat we er zeker van kunnen zijn dat financiën goed besteed worden.

Vervolgens zullen de projecten en de werkwijze worden geëvalueerd en er, aan de hand van de lering, één of meerdere vervolgproject worden opgezet om dit proces vervolgens te blijven herhalen.

Onze aanpak is om nauw samen te werken met lokale gemeenschappen om bewustzijn en duurzame levensbeschouwing te ontwikkelen. We bieden een echt alternatief voor de vernietiging van bossen voor kortlopende winst. We betrekken hen bij educatieve programma’s over hoe verantwoord om te gaan met het Rainforest zonder het beschadigen van nature en Wildlife.