Verantwoording

Stichting Rainforest Projects wil bossen en regenwouden en hun bewoners steunen, zowel de mensen als dieren. Dat doen we onder meer door bomen te planten en mensen te onderwijzen in duurzaam bosmanagement. We werken hiervoor samen met Sumatran Orangutan Society (SOS), Mpingo Community & Development Initiative (MCDI), Conservation International Suriname (CI) en StukjeNatuur. Alle bestuursleden zijn op vrijwillige basis verbonden aan stichting Rainforest Projects.

De Stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 5 februari 2016 en gevestigd te Rotterdam. De stichting is voortgekomen uit het vrijwillige initiatief van haar bestuursleden naar aanleiding van de beschadiging van de Rainforest wereldwijd. De Stichting heeft tot doel om bomen en regenwouden en hun inwoners te beschermen en nieuwe bomen te planten.

Om de doelstellingen te behalen gaat de Stichting zich inzetten tot het verschaffen en financieren van nieuwe projecten in het Rainforest. Samen met lokale NGO’s zullen wij trachtten om de ontbossing tegen te gaan middels de werving van donaties en fondsen.